Historia i miejsca do zwiedzania

  •  Szla (miejsce w którym mieści się PODBÓR) to miejsce gdzie odbyła się „Bitwa pod Szlą” w okresie 17 października 1944. Pojawił się artykuł Tygodnika Ostrołęckiego. Dziś wydarzenia te, upamiętnia wzniesiony w lesie pomnik. Gospodarze mogą wypożyczyć Ci książkę „Bitwa pod Szlą„, aby w wolnej chwili zapoznać się z lokalną historią.
  • Przasnysz: późnogotycki kościół farny p.w. Wniebowzięcia N.M.P. (1474-85), zespół klasztoryny bernardynów, obecnie pasjonistów z przełomu XVI i XVIIw.,zespół klasztorny Bernardynek, ob. Kapucynek (1609-1616),Ratusz, obecnie. Muzeum Historyczne i USC, wzniesiony pod koniec XVIIIw.
  • Rostkowo: miejsce urodzenia Św. Stanisława Kostki.
  • Święte Miejsce: zwane dawniej Bartnym Borkiem. Drewniany kościół z 1900 roku i murowana kapliczka z XVIII wieku. Wedle legendy, tu pastuszkom w koronie lipy ukazała się Matka Boska.
  • Opinogóra: neogotycki zameczek Krasińskich, gdzie wychował się i jest pochowany poeta, Zygmunt Krasiński (1828) – obecnie Muzeum Romantyzmu , kościół Wniebowzięcia N.M.P. (1874-1877) z kryptami grobowymi Krasińskich.
  • Bartniki: Dwuramienny krzyż zwany Carawaca (według wierzeń chroni przed zarazą), Cmentarz z I wojny światowej, który powstał na miejscu dawnych umocnień polowych.
Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Śledzik